Field Engineer - APS Malaysia.

Jawatan Field Engineer diperlukan oleh APS Malaysia.

Skop Kerja :-
- Lapor kepada Construction Manager
- Bertanggungjawab dalam menguruskan proses ‘fabrication’ dan aktiviti construction.
- Sentiasa mengesan aktiviti terhadap pelan projek, menyediakan laporan dengan terperinci.

Kelayakan:-
- Ijazah kejuruteraan, mempunyai  pengalaman yang berkaitan kerja lima tahun dalam pembuatan dan
  pembinaan dalam industri Minyak dan Gas.

- mempunyai kemahiran penulisan laporan teknikal yang sangat baik.


Untuk memohon dan mengetahui lebih lanjut, sila klik ---> APS Malaysia Careers
Share on Whatsapp