Slickline Chief Operator

Slickline Chief Operator diperlukan oleh Spencer Ogden Drilling.
Skop kerja adalah seperti berikut:-

  • Untuk menjalankan operasi Slickline dalam pelbagai lokasi seperti yang dikehendaki oleh Pelanggan dan mengikuti dasar Syarikat Pelanggan serta prosedur dan sistem, Peraturan-Peraturan Berkanun dan amalan industri yang baik.
  • Mewakili Ujian / Slickline Perkhidmatan di lokasi pelanggan seperti yang dikehendaki.
  • Pengalaman dengan menguruskan operasi slickline dan mengendalikan junior.
  • Perjalanan yang fleksibel ke serantau Asia dan memahami aset-aset di Asia.

Untuk memohon dan mengetahui lebih lanjut, sila klik ke SO Drilling.
Share on Whatsapp