Well Test Engineer

Employer:  FUSCHIA
Kelayakan minimum: Bachelors/3-5 yr Degree
Lokasi: Kuala Lumpur, Malaysia
Jenis Pekerjaan: Sepenuh Masa

Deskripsi kerja:
-Membantu dalam menyediakan semua well test untuk kontraktor
-Termasuk merancang program untuk CT, Slick Line BHS, TCP dan Well Testing, Sistem Sub-sea, Sand Control yang mana dijalankan di offshore atas DP Drill ship atau DP Semi Sub.
-Penulisan penilaian risiko HAZOP / HAZID .-Penulisan Daftar Risiko , ‘H2S Table’dan risiko yang berkaitan .


Untuk memohon dan mengetahui lebih lanjut sila ke FUSCHIA
Share on Whatsapp