Inspection Engineer diperlukan oleh Vinarco International

Inspection Engineer diperlukan oleh Vinarco International yang berpengkalan di Kuala Lumpur.
Lokasi offshore : Myanmar
Durasi: Disember 2015 hingga Jun 2016
Status: 5 minggu on dan 5 minggu off

Skop Kerja:

·         Menyelaras, menyelia, mengawal dan mengesahkan semua aktiviti ‘inspection’ dengan kerjasama ‘Inspection Department and Maintenance’ dan Jabatan Kejuruteraan Pemeriksaan.
·         Memastikan untuk mematuhi spesifikasi umum aktiviti penyediaan pemeriksaan untuk SYARIKAT
·         Menyediakan atau menyumbang kepada penyediaan dasar pemeriksaan untuk semua kemudahan yang dibina dalam kerangka projek mengikut objektif projek dan organisasi syarikat.

Kelayakan:
·         Senior Inspection Engineer dengan pengalaman dalam aktiviti ‘inspection’ industry minyak dan berpengalaman dalam menyelia Risiko berasaskan inspection(RBI).

·         Mahir dalam Bahasa Inggeris.

      
      Untuk memohon dan mengetahui dengan lebih lanjut, sila klik --->Vinarco Career - Inspection Engineer
Share on Whatsapp