Program Latihan Industri Petronas

Program Latihan Industri PETRONAS adalah platform dinamik yang direka untuk menyediakan pelajar dari bidang yang berkaitan yang mempunyai pengalaman dalam industri minyak & gas dan melibatkan diri dalam pelbagai bidang operasi syarikat global.

Tiga objektif penting telah ditubuhkan untuk memastikan keberkesanan program latihan:-

1)      Dapat mengintegrasikan pengetahuan teori dan aplikasinya dalam industri.
2)      Memperoleh pengetahuan, kemahiran dan pemikiran untuk memendekkan waktu  pembelajaran pelajar ijazah sarjana muda ini.
3)      Mempercepatkan proses mengenal pasti bakat-bakat yang berpotensi untuk pekerjaan  bersama PETRONAS.

Syarat Kelayakan:-
·         Semua warganegara Malaysia atau Pelajar tajaan Petronas yang mengikuti ijazah sarjana muda di institusi pengajian tinggi, sama ada di Malaysia atau di luar negara dalam bidang-bidang yang berkaitan di mana latihan industri adalah sebahagian mandatori untuk tamat kursus (keutamaan akan diberikan kepada pelajar-pelajar tahun ketiga dan terakhir).

·         Mengikuti latihan industri untuk tempoh sekurang-kurangnya dua (2) dan setengah bulan dan maksimum lapan (8) bulan.

Untuk memohon program latihan industri di Petronas dan juga mengetahui dengan lebih lanjut program ini sila klik ----> Program Latihan Industri PETRONAS
Share on Whatsapp