Program Internship oleh Halliburton

Halliburton menawarkan program internship dan mencari orang yang tepat, berinovasi, mencapai, berkembang dan memimpin. Halliburton mengekalkan bakat terbaik dengan melabur dalam pekerja dan memberdayakan mereka untuk mengembangkan diri mereka dan karier mereka. Bakal Intern juga akan mengalami cabaran, ganjaran dan peluang untuk bekerja untuk salah satu pembekal produk dan perkhidmatan terbesar di dunia untuk industri tenaga global.


Program: - Sperry Drilling Services - 
Lokasi : Kuala Lumpur

Skop Tugas:

Melaksanakan tugasan yang dirancang untuk membangun pengetahuan dan kebolehan kerja profesional atau teknikal yang memerlukan penerapan teknik, prosedur, dan kriteria standard dalam melaksanakan tugas yang berkait. Penentuan penghakiman yang terhad diperlukan pada butir-butir kerja dan dalam membuat pilihan awal dan penyesuaian alternatif. Klasifikasi ini digunakan untuk pekerja melaksanakan fungsi yang ditetapkan untuk tempoh yang dikenal pasti.Untuk memohon dan mengetahui dengan lebih lanjut sila klik ---> Halliburton Internship Program


Share on Whatsapp