Jawatan Kosong Leap21 di Malaysia

Leap21 mempunyai kekosongon bagi jawatan-jawatan berikut :-

      1)      Instrument Engineer
      2)      Data Acquisiton Engineer
      3)      Electrical Engineer
      4)      Electrical Manager
      5)      Nitrogen Engineer
      6)      Lead Reservoir Engineer 
      7)      Project Engineer
      8)      Process Engineer
      9)      Senior Process Engineer
10)   UBD Operator

      Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai jawatan-jawatan yang ditawarkan dan juga untuk memohon sila klik ---> LEAP21 Career
Share on Whatsapp