Program Graduate Shell


Program Graduate Shell ialah rangka kerja pembangunan yang membolehkan graduan baru untuk menjadi pekerja profesional Shell sepenuhnya dalam 2-5 tahun. Di Shell, graduan baru mendapat latihan bertaraf dunia dan peluang pembangunan, termasuk:

·         Pembangunan kemahiran kepimpinan
·         Rangkaian, ‘Coaching’ dan ‘Mentoring Relationship’
·         Pembelajaran kurikulum (latihan, modul e-pembelajaran, akreditasi)Graduan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

·         Mempunyai sifat kepimpinan dan penglibatan dalam pasukan
·         Berkomunikasi secara baik dan mempunyai skill dalam pembentangan
·         Mempunyai kebenaran untuk bekerja secarasah di Malaysia
·         Mempunyai Ijazah (Sarjana Muda, Sarjana atau PhD) daripada bidang-bidang berikut:

Commercial

-Ekonomi
-Logistik
-International Business
-Business Administration / Management
-Sales & Marketing


Teknikal

-Geologi
-Geomatics
-Geoinformatics
-Kejuruteraan awam
-Kejuruteraan petroleum
-Kejuruteraan mekanikal
-Petroleum Geosains
-Kejuruteraan Mekatronik
-Marine Engineering / Naval


Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Shell Graduate Program dan untuk memohon,
sila klik pada link berikut Shell Graduate Program

Share on Whatsapp