Program Internship Baker Hughes

Baker Hughes antara Company besar dalam bidang oil & gas di Malaysia
sedang menawarkan Program Internship untuk bidang-bidang berikut.Internship Drilling System App Engineer
Internship For Software Engineer
Internship For Creative Designer
Internship Human Capital

Untuk mengetahui dengan lebih lanjut syarat-syarat serta untuk memohon, 
sila klik pada program internship di atas.Untuk maklumat lanjut mengenai Baker Hughes,
sila ke https://www.bhge.com/
Share on Whatsapp