Latihan Kemahiran Industri Petronas

PROTEGE-GEES adalah program latihan kemahiran industri yang dibangunkan dengan kerjasama antara PETRONAS dengan Kerajaan Malaysia untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan Malaysia.OBJEKTIF:

'The Professional Training & Education for Growing Entrepreneurs' (PROTEGE) dan PETRONAS’ 'Graduate Employability Enhancement Scheme' (GEES)  memberi tumpuan kepada:

i. Membina dan meningkatkan kemahiran.
ii. Menyediakan pembelajaran pengalaman untuk membangunkan atribut peribadi yang positif di tempat kerja.
iii. Memudahkan peralihan dari persekitaran akademik ke dunia industri.

Program selama 8 bulan terdiri daripada:

i. Latihan berasaskan kelas dua (2) bulan di mana mereka akan membiasakan diri dengan kemahiran  yang diperlukan. Makanan dan penginapan akan disediakan, bersama dengan elaun sebanyak RM700 sebulan.
ii. Latihan pekerjaan 'On Job Training' (OJT) selama enam (6) bulan dengan lampiran operasi terpilih PETRONAS untuk mengamalkan kemahiran mereka dalam persekitaran kerja sebenar. Elaun RM2,000 sebulan akan disediakan dalam tempoh ini.


KRITERIA KELAYAKAN:

i. Warganegara Malaysia dan tidak berumur 26 tahun (pada masa permohonan).
ii. Pemegang Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 3.0
(Ijazah yang berkaitan dengan industri minyak dan gas i.e Petroleum Geoscience, Kejuruteraan Petroleum, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Awam, Kewangan & Perakaunan, Ekonomi, Rantaian Pembekalan, Sumber Manusia, Teknologi Maklumat, Sains Aktuari, Undang-undang).
iii. Menganggur atau tidak bekerja dalam tempoh enam (6) hingga dua belas (12) bulan selepas tamat pengajian

Untuk memohon dan juga maklumat lanjut mengenai jawatan yang ditawarkan, sila klik pada‘link’ berikut --> PETRONAS PROTEGE-GEES

Share on Whatsapp